• Đăng ký
Đối tượng thực hiện
Mức độ dịch vụ công
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Tên đơn vị Số DVC
BQL Khu Kinh tế tỉnh43
Sở Công Thương127
Sở Giáo dục và Đào tạo84
Sở Giao thông Vận tải110
Sở Kế hoạch và Đầu tư100
Sở Khoa học và Công nghệ52
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội122
Sở Ngoại vụ1
Sở Nội vụ88
Tên đơn vị Số DVC
Sở Nông nghiệp và PTNT92
Sở Tài chính10
Sở Tài nguyên và Môi trường91
Sở Thông tin và Truyền thông36
Sở Tư pháp124
Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch119
Sở Xây dựng57
Sở Y tế119
Thanh Tra Tỉnh9
Tên đơn vị Số DVC
Huyện Bến Cầu258
Huyện Châu Thành258
Huyện Dương Minh Châu258
Huyện Gò Dầu258
Huyện Tân Biên260
Tên đơn vị Số DVC
Huyện Tân Châu266
Thành Phố Tây Ninh259
Thị xã Hòa Thành258
Thị xã Trảng Bàng260
Tên đơn vị Số DVC
Phường 1123
Phường 2123
Phường 3123
Phường 4123
Phường An Hòa123
Phường An Tịnh123
Phường Bình Thạnh123
Phường Gia Bình123
Phường Gia Lộc123
Phường Hiệp Ninh123
Phường Hiệp Tân123
Phường Lộc Hưng123
Phường Long Hoa123
Phường Long Thành Bắc123
Phường Long Thành Trung123
Phường Ninh Sơn123
Phường Ninh Thạnh123
Phường Phước Lưu123
Phường Trảng Bàng123
Thị trấn Bến Cầu123
Thị trấn Châu Thành123
Thị trấn Dương Minh Châu123
Thị trấn Gò Dầu123
Thị trấn Tân Biên123
Thị trấn Tân Châu124
Xã An Bình123
Xã An Cơ123
Xã An Thạnh123
Xã Bàu Đồn123
Xã Bàu Năng123
Xã Bến Củi123
Xã Biên Giới123
Xã Bình Minh123
Xã Cẩm Giang123
Xã Cầu Khởi123
Xã Chà Là123
Xã Đôn Thuận123
Xã Đồng Khởi123
Xã Hảo Đước123
Xã Hiệp Thạnh123
Xã Hòa Hiệp122
Xã Hòa Hội123
Xã Hòa Thạnh123
Xã Hưng Thuận123
Xã Lộc Ninh123
Xã Lợi Thuận123
Xã Long Chữ123
Xã Long Giang123
Tên đơn vị Số DVC
Xã Long Khánh123
Xã Long Phước123
Xã Long Thành Nam123
Xã Long Thuận123
Xã Long Vĩnh123
Xã Mỏ Công122
Xã Ninh Điền123
Xã Phan123
Xã Phước Bình123
Xã Phước Chỉ123
Xã Phước Đông123
Xã Phước Minh123
Xã Phước Ninh123
Xã Phước Thạnh123
Xã Phước Trạch123
Xã Phước Vinh123
Xã Suối Đá123
Xã Suối Dây123
Xã Suối Ngô123
Xã Tân Bình123
Xã Tân Bình122
Xã Tân Đông123
Xã Tân Hà123
Xã Tân Hiệp123
Xã Tân Hòa123
Xã Tân Hội123
Xã Tân Hưng124
Xã Tân Lập123
Xã Tân Phong123
Xã Tân Phú125
Xã Tân Thành123
Xã Thái Bình123
Xã Thạnh Bắc123
Xã Thạnh Bình123
Xã Thanh Điền123
Xã Thạnh Đông123
Xã Thạnh Đức123
Xã Thành Long123
Xã Thanh Phước123
Xã Thạnh Tân123
Xã Thạnh Tây123
Xã Tiên Thuận123
Xã Trà Vong123
Xã Trí Bình123
Xã Trường Đông123
Xã Trường Hòa123
Xã Truông Mít123
Xã Trường Tây123