01. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Trình tự thực hiện

Lưu ý
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. - Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại: + Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ + Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ). Bước 1: Bộ phận Một cửa cấp huyện Công chức tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. Không để cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ quá 01 lần cho một vụ việc. Bước 2: Phòng Tư pháp Nghiên cứu hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, thông tin khai sinh phù hợp và đúng quy định thì trình lãnh đạo huyện ký Giấy khai sinh; Nếu hồ sơ không đầy đủ và không đúng theo quy đình trình văn bản từ chối. Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện Xem xét ký Giấy khai sinh hoặc văn bản từ chối Bước 4: Bộ phận Một cửa cấp huyện Tiếp nhận kết quả giải quyết và trả kết quả trực tiếp cho người nộp hồ sơ;

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Trực tiếp
Thời hạn giải quyết:1 Ngày làm việc

Phí - lệ phí: Lệ phí: 75.000 đồng/1 trường hợp. Cá nhân có thể thanh toán lệ phí bằng các hình thức: + Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì nộp tại quầy thu phí của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện. + Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì nộp thông qua chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh và thanh toán vào tài khoản ngân hàng của UBND huyện/thị xã/thành phố nơi nộp hồ sơ.()

Mô tả: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.
Hình thức nộp Trực tuyến
Thời hạn giải quyết:1 Ngày làm việc

Phí - lệ phí: Lệ phí: 75.000 đồng/1 trường hợp. Cá nhân có thể thanh toán lệ phí bằng các hình thức: + Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì nộp tại quầy thu phí của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện. + Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì nộp thông qua chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh và thanh toán vào tài khoản ngân hàng của UBND huyện/thị xã/thành phố nơi nộp hồ sơ.()

Mô tả: - Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại: + Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ + Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn/

Thành phần hồ sơ

* Giấy tờ phải nộp:
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Giấy chứng sinh. Bản chính: 0 - Bản sao: 1
- Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha, mẹ là người nước ngoài thì phải nộp văn bản thỏa thuận của cha Bản chính: 1 - Bản sao: 0
- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
- Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu k Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Trường hợp trẻ em sinh ra tại nước ngoài thì nộp Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩ Bản chính: 0 - Bản sao: 1
* Lưu ý: Đối với giấy tờ nộp, xuất trình:
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc Bản chính: 0 - Bản sao: 0
+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luậ Bản chính: 0 - Bản sao: 0
+ Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể nộp bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấ Bản chính: 0 - Bản sao: 0
+ Trường hợp người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em là ông, bà, người thân thích khác thì không phải Bản chính: 0 - Bản sao: 0
+ Đối với công dân Việt Nam, giấy tờ chứng minh nơi cư trú và Giấy chứng nhận kết hôn chỉ xuất trình Bản chính: 0 - Bản sao: 0
+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu Bản chính: 0 - Bản sao: 0
* Giấy tờ phải xuất trình:
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Giấy chứng nhận kết hôn nếu cha, mẹ đã đăng ký kết hôn. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và t Bản chính: 1 - Bản sao: 0
- Trường hợp trẻ em sinh ra ở nước ngoài, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam hoặc cha và mẹ đều là Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ Bản chính: 0 - Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

- Công dân Việt Nam

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Cơ quan thực hiện

- Phòng Tư Pháp

Cơ quan có thẩm quyền

- Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.

Kết quả thực hiện

- Giấy khai sinh

- Giấy khai sinh (bản chính).

Căn cứ pháp lý

- Luật 60/2014/QH13

- Nghị định 123/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

- Thông tư 15/2015/TT-BTP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

- Thông tư 04/2020/TT-BTP

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không