• Đăng ký

07.Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu(2020).

Trình tự thực hiện

- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. - Trường hợp Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ). - Ngoài 02 hình thức trên, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại: + Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ + Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ * Nếu nộp hồ sơ trực tuyến thì sau 02 ngày làm việc, người sử dụng đất phải gửi bộ hồ sơ gốc về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để chuyển bộ phận chuyên môn đối chiếu, xử lý. Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã - Phiếu tiếp nhận hồ sơ (02 bản). - Kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ thiếu đề nghị bổ sung, nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đếnBộ phận chuyên môn UBND cấp xã. Bước 2: Công chức địa chính và Uỷ ban nhân dân cấp xã Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra số lượng, chất lượng, thẩm định hồ sơ theo quy định: - Trường hợp hồ sơ đủ yêu cầu về số lượng, chất lượng thì tiến hành các công việc sau: + Kiểm tra hồ sơ; xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; xác nhận vào đơn nội dung đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng. + Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai không quá 02 ngày sau khi xác nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014. - Trường hợp hồ sơ đủ yêu cầu về số lượng, chất lượng, có từ một loại giấy tờ chưa đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý thì chậm nhất 01 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ), Uỷ ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản trả lại hồ sơ (ghi rõ lý do và các nội dung cần bổ sung). Bước 3: Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” cấp xã Trả kết quả trực tiếp cho người nộp hồ sơ;

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Trực tiếp
Thời hạn giải quyết:3 Ngày làm việc

Phí - lệ phí:

Mô tả: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. - Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian trích đo bản đồ địa chính khu đất).
Hình thức nộp Trực tuyến
Thời hạn giải quyết:3 Ngày làm việc

Phí - lệ phí:

Mô tả: - Nộp hồ sơ trực tuyến tại: + Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ + Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ - Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian trích đo bản đồ địa chính khu đất)
Hình thức nộp Dịch vụ bưu chính
Thời hạn giải quyết:3 Ngày làm việc

Phí - lệ phí:

Mô tả: - Nộp tại các điểm bưu chính thuộc Hệ thống bưu điện tỉnh Tây Ninh (bao gồm bưu điện: tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900.561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà tổ chức, cá nhân có yêu cầu. - Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian trích đo bản đồ địa chính khu đất)

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; Mẫu 09-ĐK.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; Mau so 09-DK.pdf Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

- Công dân Việt Nam

Cơ quan thực hiện

- Ủy ban nhân dân cấp xã

Cơ quan có thẩm quyền

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Kết quả thực hiện

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

Căn cứ pháp lý

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP

- Luật 45/2013/QH13

- Thông tư 02/2014/TT-BTC

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP

- Thông tư 23/2014/TT-BTNMT

- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP

- Nghị định 61/2018/NĐ-CP

- Nghị định 148/2020/NĐ-CP

- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT

- Thông tư 09/2021/TT-BTNMT

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Khi hết hạn sử dụng đất.