01.Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu(2020).

Trình tự thực hiện

- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. - Trường hợp Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ). - Ngoài 02 hình thức trên, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại: + Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ + Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ * Nếu nộp hồ sơ trực tuyến thì sau 02 ngày làm việc, người sử dụng đất phải gửi bộ hồ sơ gốc về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để chuyển bộ phận chuyên môn đối chiếu, xử lý. Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã - Phiếu tiếp nhận hồ sơ (02 bản). - Kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ thiếu đề nghị bổ sung, nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đếnBộ phận chuyên môn của UBND cấp xã. Bước 2: Công chức địa chính và Uỷ ban nhân dân cấp xã Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra số lượng, chất lượng, thẩm định hồ sơ theo quy định: - Trường hợp hồ sơ đủ yêu cầu về số lượng, chất lượng thì tiến hành các công việc sau: + Trình Uỷ ban nhân dân xã niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ,xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đấttại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 30 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai (nếu có). + Sau khi kết thúc niêm yết, công khai kết quả kiểm tra không quá 02 ngày Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã được đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; xác nhận tình trạng tranh chấp đất. + Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai không quá ½ ngày sau khi xác nhận hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014. - Trường hợp hồ sơ đủ yêu cầu về số lượng, chất lượng, có từ một loại giấy tờ chưa đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý thì chậm nhất 1,5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ), Uỷ ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản trả lại hồ sơ (ghi rõ lý do và các nội dung cần bổ sung). - Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước khi thực hiện các công việc gửi phiếu lấy ý kiến khu dân cư, niêm yết công khai kết quả hồ sơ, Uỷ ban nhân dân cấp xã phải thông báo cho Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có). Bước 3: Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” cấp xã - Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện hồ sơ hoặc nhận kết quả, trả lại biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí (nếu có), nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp lại bản chính giấy tờ theo quy định trước khi nhận Giấy chứng nhận. - Trả kết quả: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).;

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Trực tiếp
Thời hạn giải quyết:35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong đó thời gian niêm yết công khai hoặc đăng thông tin trên phương tiện truyền thông là 30 ngày (không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật, không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian trích đo bản đồ địa chính khu đất). Khác

Phí - lệ phí:

Mô tả: - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.
Hình thức nộp Trực tuyến
Thời hạn giải quyết:35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong đó thời gian niêm yết công khai hoặc đăng thông tin trên phương tiện truyền thông là 30 ngày (không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật, không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian trích đo bản đồ địa chính khu đất). Khác

Phí - lệ phí:

Mô tả: - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại: + Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn + Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn
Hình thức nộp Dịch vụ bưu chính
Thời hạn giải quyết:35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong đó thời gian niêm yết công khai hoặc đăng thông tin trên phương tiện truyền thông là 30 ngày (không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật, không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian trích đo bản đồ địa chính khu đất). Khác

Phí - lệ phí:

Mô tả: - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, hộ gia đình có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đối tượng thực hiện

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

- Doanh nghiệp

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

- Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

- Tổ chức nước ngoài

- Công dân Việt Nam

Cơ quan thực hiện

- Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn

Kết quả thực hiện

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tài sản khác gắn liền với đất

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

Căn cứ pháp lý

- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT

- Thông tư 02/2015/TT-BTNMT

- Luật 45/2013/QH13

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP

- Thông tư 23/2014/TT-BTNMT

- Thông tư 09/2021/TT-BTNMT

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP

- Nghị định 61/2018/NĐ-CP

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP

- Nghị định 148/2020/NĐ-CP

- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.