01.Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp (285618)

Trình tự thực hiện

Cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp theo một trong số cách thức sau: - Cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. - Trường hợp cá nhân không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. - Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại: + Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ + Cổng dịch vụ công Bộ GTVT, địa chỉ: https://dichvucong.gplx.gov.vn/ + Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: http://dichvucong.tayninh.gov.vn/ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ). Bước 1: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh - Thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: + Hồ sơ được cá nhân nộp trực tiếp tại Trung tâm. + Hồ sơ được nhân viên bưu điện nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. + Hồ sơ được nộp trực tuyến trên các cổng dịch vụ công (Quốc gia, Bộ GTVT, tỉnh) đến Trung tâm Phục vụ Hành chí công tỉnh. - Thực hiện kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ thiếu thì đề nghị bổ sung, nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trao cho người nộp (nếu hồ sơ nộp trực tuyến thì thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo quy trình thực tuyến). Nhân viên bưu điện chuyển giao hồ sơ cho phòng chuyên môn thẩm định, giải quyết theo quy định. Bước 2: Sở Giao thông vận tải - Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện và phân công công chức xử lý hồ sơ. - Thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo phòng có ý kiến. - Lãnh đạo phòng có ý kiến và trình Lãnh đạo Sở phê duyệt. - Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ đổi, cấp lại GPLX, ký duyệt chữ ký số, trả phòng chuyên môn lưu hồ sơ và chuyển trả cho nhân viên bưu điện để chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Bước 3: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tiếp nhận kết quả giải quyết từ nhân viên bưu điện và trả kết quả trực tiếp cho người nộp hồ sơ (trường hợp người nộp hồ sơ muốn nhận kết quả trực tiếp) hoặc Trung tâm chuyển kết quả cho nhân viên bưu điện để trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho người nộp hồ sơ theo yêu cầu.;

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Trực tiếp
Thời hạn giải quyết:4 Ngày làm việc

Phí - lệ phí: Lệ phí: 135.000 Đồng(* Cá nhân có thể thanh toán phí, lệ phí bằng các hình thức: - Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì nộp tại quầy thu phí của Trung tâm Phục vụ hành chính công. - Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì nộp thông qua chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh và thanh toán vào tài khoản ngân hàng của cơ quan thụ lý hồ sơ của cá nhân. (Lưu ý: Ghi rõ nội dung chuyển khoản "thanh toán phí, lệ phí thực hiện hồ sơ TTHC", Mã biên nhận))

Mô tả: - Tổ chức/Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. - Thời hạn giải quyết: + 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Điểm a khoản 8 Điều 37 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT). + 06 giờ (đối với trường hợp đổi GPLX đăng ký trực tuyến qua mạng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
Hình thức nộp Trực tuyến
Thời hạn giải quyết:4 Ngày làm việc

Phí - lệ phí: Lệ phí: 135.000 Đồng(* Cá nhân có thể thanh toán phí, lệ phí bằng các hình thức: - Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì nộp tại quầy thu phí của Trung tâm Phục vụ hành chính công. - Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì nộp thông qua chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh và thanh toán vào tài khoản ngân hàng của cơ quan thụ lý hồ sơ của cá nhân. (Lưu ý: Ghi rõ nội dung chuyển khoản "thanh toán phí, lệ phí thực hiện hồ sơ TTHC", Mã biên nhận))

Mô tả: - Tổ chức/Cá nhân nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại: + Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ + Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ - Thời hạn giải quyết: + 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Điểm a khoản 8 Điều 37 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT). + 06 giờ (đối với trường hợp đổi GPLX đăng ký trực tuyến qua mạng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
Hình thức nộp Dịch vụ bưu chính
Thời hạn giải quyết:4 Ngày làm việc

Phí - lệ phí: Lệ phí: 135.000 Đồng(* Cá nhân có thể thanh toán phí, lệ phí bằng các hình thức: - Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì nộp tại quầy thu phí của Trung tâm Phục vụ hành chính công. - Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì nộp thông qua chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh và thanh toán vào tài khoản ngân hàng của cơ quan thụ lý hồ sơ của cá nhân. (Lưu ý: Ghi rõ nội dung chuyển khoản "thanh toán phí, lệ phí thực hiện hồ sơ TTHC", Mã biên nhận))

Mô tả: - Tổ chức/Cá nhân nộp hồ sơ tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. - Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Điểm a khoản 8 Điều 37 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT).

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định; ddn-cap-doi-gplx-Phụ lục V-TT01-2021.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
- Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ các đối tượ Bản chính: 1 - Bản sao: 0
- Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn th Bản chính: 0 - Bản sao: 1

Đối tượng thực hiện

- Công dân Việt Nam

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

- Người nước ngoài

Cơ quan thực hiện

- Sở Giao thông vận tải

Kết quả thực hiện

- Giấy phép lái xe

Căn cứ pháp lý

- Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng

- Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

- Thông tư 38/2019/TT-BGTVT

- Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP

- Nghị định 61/2018/NĐ-CP

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Giấy phép lái xe bằng giấy bìa đang lưu hành còn thời hạn sử dụng được đổi sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET. - Người có Giấy phép lái xe có thời hạn thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn sử dụng; Giấy phép lái xe bị hỏng còn thời hạn sử dụng. - Người có Giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ được đổi Giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống. - Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên Giấy phép lái xe có sai lệch so với năm sinh, họ, tên, tên đệm trên giấy chứng minh nhân dân. - Giấy phép lái xe có số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn in trên giấy phép lái xe trùng với số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe (Giấy phép lái xe hợp lệ).