• Đăng ký
Có con nhỏ
Có con nhỏ
Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan cho trẻ dưới 6 tuổi.
  • Hộ tịch (Bộ Tư pháp)
  • Khai sinh
  • Cư trú
  • Bảo hiểm y tế
  • Liên thông khai sinh, bảo hiểm, cư trú